Tarieven en links

Tarieven
Advocatenkantoor Jokhan werkt met het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging. Dit betekent dat de overheid uw kosten kan voldoen als u daarvoor in aanmerking komt. U dient wel altijd een eigen bijdrage te betalen, welke afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

In sommige gevallen kunt u bij uw gemeente bijzondere bestand voor de kosten van rechtsbijstand aanvragen. Advocatenkantoor Jokhan kan deze aanvraag bij de betreffende gemeente verzorgen. U hoeft dat dan niet zelf te doen. Voordeel is dat u de kosten niet eerst zelf hoeft voor te schieten.

Tijdens het eerste gesprek wordt altijd nagegaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt verder door het kantoor verzorgd. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag verder en u wordt daarover ook geïnformeerd.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er een uurtarief in rekening gebracht. Het standaard uurtarief bedraagt € 175,-- vermeerderd met BTW. Per geval wordt bekeken welk uurtarief zal gelden.

De kosten van uittreksels, griffierecht en werkzaamheden van derden (bijvoorbeeld de deurwaarder) vallen niet onder het uurtarief of de toevoeging en zullen aan u worden doorberekend.

Links
Hieronder treft u enkele links aan die u kunnen helpen bij het vergaren van aanvullende informatie over de op deze website genoemde onderwerpen.

www.advocatenorde.nl
www.rechtspraak.nl
www.rvr.org
www.juridischloket.nl
www.ssz-advocaten.nl
www.vsanadvocaten.nl
www.vng.nl
www.svb.nl
www.uwv.nl
www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl

 

Tarieven en links

Tarieven en links

Tarieven
Advocatenkantoor Jokhan werkt met het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging. Dit betekent dat de overheid uw kosten kan voldoen als u daarvoor in aanmerking komt. U dient wel altijd een eigen bijdrage te betalen, welke afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

In sommige gevallen kunt u bij uw gemeente bijzondere bestand voor de kosten van rechtsbijstand aanvragen. Advocatenkantoor Jokhan kan deze aanvraag bij de betreffende gemeente verzorgen. U hoeft dat dan niet zelf te doen. Voordeel is dat u de kosten niet eerst zelf hoeft voor te schieten.

Tijdens het eerste gesprek wordt altijd nagegaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt verder door het kantoor verzorgd. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag verder en u wordt daarover ook geïnformeerd.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er een uurtarief in rekening gebracht. Het standaard uurtarief bedraagt € 175,-- vermeerderd met BTW. Per geval wordt bekeken welk uurtarief zal gelden.

De kosten van uittreksels, griffierecht en werkzaamheden van derden (bijvoorbeeld de deurwaarder) vallen niet onder het uurtarief of de toevoeging en zullen aan u worden doorberekend.

Links
Hieronder treft u enkele links aan die u kunnen helpen bij het vergaren van aanvullende informatie over de op deze website genoemde onderwerpen.

www.advocatenorde.nl
www.rechtspraak.nl
www.rvr.org
www.juridischloket.nl
www.ssz-advocaten.nl
www.vsanadvocaten.nl
www.vng.nl
www.svb.nl
www.uwv.nl
www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl

 

Tarieven en links

Tarieven
Advocatenkantoor Jokhan werkt met het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging. Dit betekent dat de overheid uw kosten kan voldoen als u daarvoor in aanmerking komt. U dient wel altijd een eigen bijdrage te betalen, welke afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

In sommige gevallen kunt u bij uw gemeente bijzondere bestand voor de kosten van rechtsbijstand aanvragen. Advocatenkantoor Jokhan kan deze aanvraag bij de betreffende gemeente verzorgen. U hoeft dat dan niet zelf te doen. Voordeel is dat u de kosten niet eerst zelf hoeft voor te schieten.

Tijdens het eerste gesprek wordt altijd nagegaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt verder door het kantoor verzorgd. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag verder en u wordt daarover ook geïnformeerd.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er een uurtarief in rekening gebracht. Het standaard uurtarief bedraagt € 175,-- vermeerderd met BTW. Per geval wordt bekeken welk uurtarief zal gelden.

De kosten van uittreksels, griffierecht en werkzaamheden van derden (bijvoorbeeld de deurwaarder) vallen niet onder het uurtarief of de toevoeging en zullen aan u worden doorberekend.

Links
Hieronder treft u enkele links aan die u kunnen helpen bij het vergaren van aanvullende informatie over de op deze website genoemde onderwerpen.

www.advocatenorde.nl
www.rechtspraak.nl
www.rvr.org
www.juridischloket.nl
www.ssz-advocaten.nl
www.vsanadvocaten.nl
www.vng.nl
www.svb.nl
www.uwv.nl
www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl