Maico Hoefs

In januari 2015 voltooide Maico Hoefs zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij zich heeft gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. In juli 2016 heeft hij zijn Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Sinds oktober 2012 is Maico werkzaam voor Advocatenkantoor Jokhan. Gedurende deze periode heeft hij Virginia Jokhan van juridische ondersteuning voorzien.

Maico is sinds begin 2012 ook aangesloten bij de Rechtswinkel Noord-Holland Noord alwaar hij als juridisch adviseur is begonnen en sinds begin 2014 ook als coördinator werkzaam was. Tijdens deze periode heeft Maico diverse klanten van juridische bijstand voorzien bij diverse en zeer uiteenlopende geschillen. Op dit moment is hij als advocaat nog altijd verbonden aan de Rechtswinkel Noord-Holland Noord. Voor zijn verdiensten voor de Rechtswinkel Noord-Holland Noord is Maico begin 2017 onderscheiden door de gemeente Alkmaar.

Begin 2017 is Maico beëdigd tot advocaat en werkt hij als zelfstandig advocaat bij Advocatenkantoor Jokhan.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar hoefs@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Maico heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht, het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) en het huurrecht (woonruimte). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Maico bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een drietal specialisaties: het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het huurrecht. Dit houdt in dat hij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat hij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Maico is sinds 2022 aspirant-lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun problemen met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Maico is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.

Maico Hoefs

Maico Hoefs

In januari 2015 voltooide Maico Hoefs zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij zich heeft gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. In juli 2016 heeft hij zijn Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Sinds oktober 2012 is Maico werkzaam voor Advocatenkantoor Jokhan. Gedurende deze periode heeft hij Virginia Jokhan van juridische ondersteuning voorzien.

Maico is sinds begin 2012 ook aangesloten bij de Rechtswinkel Noord-Holland Noord alwaar hij als juridisch adviseur is begonnen en sinds begin 2014 ook als coördinator werkzaam was. Tijdens deze periode heeft Maico diverse klanten van juridische bijstand voorzien bij diverse en zeer uiteenlopende geschillen. Op dit moment is hij als advocaat nog altijd verbonden aan de Rechtswinkel Noord-Holland Noord. Voor zijn verdiensten voor de Rechtswinkel Noord-Holland Noord is Maico begin 2017 onderscheiden door de gemeente Alkmaar.

Begin 2017 is Maico beëdigd tot advocaat en werkt hij als zelfstandig advocaat bij Advocatenkantoor Jokhan.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar hoefs@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Maico heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht, het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) en het huurrecht (woonruimte). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Maico bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een drietal specialisaties: het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het huurrecht. Dit houdt in dat hij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat hij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Maico is sinds 2022 aspirant-lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun problemen met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Maico is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.

Maico Hoefs

In januari 2015 voltooide Maico Hoefs zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij zich heeft gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. In juli 2016 heeft hij zijn Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Sinds oktober 2012 is Maico werkzaam voor Advocatenkantoor Jokhan. Gedurende deze periode heeft hij Virginia Jokhan van juridische ondersteuning voorzien.

Maico is sinds begin 2012 ook aangesloten bij de Rechtswinkel Noord-Holland Noord alwaar hij als juridisch adviseur is begonnen en sinds begin 2014 ook als coördinator werkzaam was. Tijdens deze periode heeft Maico diverse klanten van juridische bijstand voorzien bij diverse en zeer uiteenlopende geschillen. Op dit moment is hij als advocaat nog altijd verbonden aan de Rechtswinkel Noord-Holland Noord. Voor zijn verdiensten voor de Rechtswinkel Noord-Holland Noord is Maico begin 2017 onderscheiden door de gemeente Alkmaar.

Begin 2017 is Maico beëdigd tot advocaat en werkt hij als zelfstandig advocaat bij Advocatenkantoor Jokhan.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij bellen op 072-5143630 of een e-mail sturen naar hoefs@jokhan.nl.

Specialisaties Orde van Advocaten
Maico heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: het arbeidsrecht, het sociaal-zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) en het huurrecht (woonruimte). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast is Maico bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor een drietal specialisaties: het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het huurrecht. Dit houdt in dat hij door de Raad voor Rechtsbijstand bekwaam wordt geacht om op deze rechtsgebieden op te treden op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Deze inschrijving brengt de verplichting met zich mee om elk jaar een minimum aantal zaken te behandelen op deze rechtsgebieden en zich voldoende te laten bijscholen zodat hij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op deze rechtsgebieden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten)
Maico is sinds 2022 aspirant-lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ-advocaten). Een vereniging van advocaten die hun cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal kunnen bijstaan bij hun problemen met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
Maico is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Deze Vereniging Sociale Advocatuur Nederland maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. Er zijn meer dan zeshonderd advocaten aangesloten bij de VSAN.